Din fremste dugnadspartner

Russ - Idrettslag - Skoleklasser

Hjerte for dugnad

Vi har jobbet med dugnad siden sommeren 2017, og elsker hvert sekund. Vi har sett flere hundre russebuss- og russevan-prosjekter realiseres, hvor personer med ulik bakgrunn og økonomi, har fått muligheten til å delta på lik linje på grunn av dugnad. Dette synes vi er helt fantastisk å få lov til å være en del av. 

Vi har blitt svært godt mottatt blant russen, og
 sommeren 2019, to år etter vår oppstart, bestemte vi oss for å tilby våre varer, vår lidenskap og vår rådgivning til idrettslag og skoleklasser også.    

Rugby spillere
Skreddersydde produkter

Vår viktigste oppgave er å sørge for at våre produkter er best mulig egnet for dugnad. Dette vil si at de skal ha en forsvarlig utsalgspris, være av god kvalitet, samtidig som de tar hensyn til dugnadsselgerene, med tanke på størrelse og vekt.

Alle våre produkter er designet for å få plass i en bag og være lette nok til at hvem som helst kan slenge bag'en over skulderen for å selge produktene i området de bor. Dette i tillegg til den gode fortjenesten, gjør våre produkter til ideelle dugnadsprodukter. 

utendørsmarked
Miljøfokus

Det er ingen tvil om at miljøet er viktig, og vi har et ekstra stort ansvar som bedrift. Vi har et ansvar ovenfor våre kunder, da disse må kunne være trygge på at vi alltid jobber mot de mest bærekraftige løsningene, og vi har et ansvar ovenfor samfunnet. Vi har derfor vært nøye i utvelgelsen av våre produkter og har sørget for at disse innehar en tydelig miljøprofil. Dette gjelder både produksjon og materialvalg. I tillegg til dette benytter vi oss av samkjørt logistikk i hele landet, noe som reduserer det totale utslippet. Og til kundene i Oslo og omegn benytter vi vår 100% elektriske varebil "El Pineapple".

Rengjøring av stranden
Sosialt ansvar

Vi har som bedrift et viktig sosialt ansvar i samfunnet, og slik vi ser det, blir dette ansvaret ekstra viktig idet mange av våre kunder er unge mennesker. Vi må sette et godt eksempel for disse og legge til rette for at våre kunder skal kunne bidra til å gjøre verden til et bedre sted, både lokalt og internasjonalt. I tillegg til å støtte opp under lokale tiltak som jobber mot mobbing og økt engasjement blant unge, donerer vi per solgte produkt til den veldedige organisasjonen Rafiki. På denne måten bidrar unge mennesker i Norge, til at andre unge mennesker rundt i verden får de samme mulighetene til å utfolde seg og til å vokse. 

Hos Rafiki i Tanzania_