Sosialt ansvar

Pineapple Sponsor har et enormt ansvar. Som et dugnadsselskap med unge og motiverte dugnadsselgere i hele landet, er det viktig at vi setter et godt eksempel når det gjelder miljø, forretningsskikk og viktigheten av å hjelpe andre.

Vi jobber derfor målrettet mot en bedre verden i samarbeid med to av våre samarbeidspartnere; Vetane og Rafiki. Vetane er en norsk utvikler av bio-produkter, og sørger for at flere av våre produkter er miljøvennlige, og bidrar til å kutte verdens forbruk av plastikk.

Vår andre samarbeidspartner, RAFIKI, er et barn- og ungdomstilbud i Tanzania, som har fokus på å bygge mestringsfølelse og selvtillit hos barn og unge. Dette gjør de ved å tilby et trygt sted der "barn kan være barn", gjennom dans, kultur og fritidsaktiviteter. 

På denne siden finner du mer informasjon om våre tiltak for å bidra til en bedre verden i samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. 

Transparent_background_Logo_Vetane.png

Vår hovedoppgave er å levere så gode varer vi kan til dugnadssalg for russ, skoleklasser og idrettslag i hele landet. Det er derfor naturlig for oss å ha et stort fokus på at våre produkter ikke skal skade miljø, og at produktene skal produseres på en godhjertet og bærekraftig måte når det kommer til arbeidsvilkår og lokal forurensning.

Gjennom vårt samarbeid med Vetane sørger vi for nettopp dette. Produktene tillater god fortjeneste for våre kunder, samtidig som de har et tydelig miljøfokus. Vi mener det er svært viktig at en unge dugnadsselger kan tjene inn penger til formålet de skal, uten en følelse av at dette går på bekostning av miljø eller samfunn.  

logo_mork_bla.png

RAFIKI er en frivillig organisasjon stiftet i Norge i 2014 med hovedkontor og virksomhet i Bagamoyo, Tanzania. RAFIKIs overordnede mål er å styrke barn og unges livskvalitet med fokus på personlig utvikling. Gjennom kreativ utfoldelse oppnås selvtillit, og selvstendig tenkning hos den enkelte elev. Dette skaper ressurssterke mennesker som bidrar positivt til samfunnet og verden vi lever i.

Kunder av Pineapple Sponsor selger varer for å finansiere prosjekter i forbindelse med russetiden, idrettslaget eller i skolen. Våre kunder er med andre ord unge mennesker som har muligheter og som ønsker å oppnå noe. Gjennom vårt samarbeid med RAFIKI, kan våre kunders engasjement bidra til at barn og unge i Tanzania, også får muligheter.


Dette muliggjøres fordi vi donerer 1kr for hvert solgte dugnadsprodukt og finansierer innsamlingsaksjoner til dette prosjektet i samarbeid med våre kunder. Under siden "Suksess-historier" kan du lese mer om dette.

En av våre innsamlingsaksjoner

Dette er en innsamlingsaksjon for RAFIKI, som er sponset av oss i Pineapple Sponsor, og gjennomført av russegruppen "Mad John 2020", som arbeidsdugnad. Les mer om denne innsamlingen under "Sosialt ansvar" og "Suksess-historier".

Informasjonsvideo om RAFIKI

Denne videoen viser hva RAFIKI jobber med og hvordan de jobber for barn og unge i Tanzania, Bagamoyo.